CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG “HÀNH TRÌNH YAMAHA XUYÊN VIỆT