HÀNH TRÌNH ĐI QUA 6 NƯỚC ĐÔNG NAM Á, CẬP NHẬT CHẶNG ĐẦU TIÊN VIỆT NAM – CAMPUCHIA